Nowoczesny i przyjazny hosting

Informacja o połączeniu H88 S.A. z Bright Group Sp. z o.o.

Z dniem połączenia, czyli 30.04.2018 roku, spółka przejmująca H88 S.A., zgodnie z art. 494 §1 Kodeksu spółek handlowych wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej Bright Group sp. z o.o. W konsekwencji czego umowy przez Państwa zawarte ze spółką Bright Group sp. z o.o. będą kontynuowane przez spółkę przejmującą H88 S.A.
W załączeniu aktualny odpis z KRS informujący w Dziale 6, Rubryka 4, Podrubryka 3 (str. 9) o zdarzeniu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy H88 S.A.