Nowoczesny i przyjazny hosting

Instalowanie certyfikatu SSL

Aby wgrać otrzymany certyfikat SSL należy wykonać następujące kroki: 

Krok 1.

Upewnij się, że do domeny, na której ma być zainstalowany certyfikat, przypisany jest dedykowany adres IP. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, w którym opisana jest procedura dodawania dedykowanego adresu IP do domeny.

Krok 2.

Zaloguj się do Panelu Serwera konta, do którego przypisana jest strona, na której ma być zainstalowany certyfikat i przejdź do opcji "Ustawienia domen" znajdującej się w sekcji "Twój serwer".

 

Ustawienia domen

Ustawienia domen

Krok 3.

Wybierz domenę, do której ma być przypisany certyfikat SSL.

 

Wybranie domeny

Wybranie domeny

Krok 4.

W ustawieniach domeny zaznacz opcję "SSL" i kliknij "Zapisz"

 

Zaznaczenie SSL

Zaznaczenie SSL

Krok 5.

 

Następnie, będąc na stronie głównej Panelu Serwera dla wybranej domeny, wybierz opcję "Certyfikaty SSL" znajdującą się w sekcji "Zaawansowane"

 

Wybranie opcji Certyfikaty SSL

Wybranie opcji Certyfikaty SSL

Krok 6.

 

Wybierz opcję "Wklej wygenerowany certyfikat i klucz". Pojawi się nowe pole, do którego należy:

- Wkleić swój klucz prywatny (powinien zaczynać się ciągiem znaków "-----BEGIN PRIVATE KEY-----", a kończyć na ciągu znaków "-----END PRIVATE KEY-----"). Jeżeli klucz został otrzymany w pliku z rozszerzeniem .key, należy otworzyć go dowolnym edytorem tekstowym, a następnie skopiować zawartość pliku do okienka na stronie.

- Pod kluczem prywatnym należy wkleić certyfikat domeny (powinien zaczynać się ciągiem znaków "-----BEGIN CERTIFICATE-----", a kończyć na ciągu znaków "-----END CERTIFICATE-----"). Jeżeli klucz został otrzymany w pliku z rozszerzeniem .cert, należy otworzyć go dowolnym edytorem tekstowym, a następnie skopiować zawartość pliku do okienka na stronie.

 

Wklejanie SSL

Wklejanie SSL

Krok 7. 

W przypadku otrzymania również certyfikatu pośredniego należy wybrać opcję "Kliknij tutaj aby wkleić Certyfikat Root CA" i w nowym oknie zaznaczyć opcję "Użyj poniższego certyfikatu Root CA" i nastepnie wkleić odpowiedni certyfikat w sposób analogiczny do poprzednich i kliknąć "Zapisz". Proces aktualizacji ustawień może potrwać 1-2 godzin.

 

Wklejanie Root CA

Wklejanie Root CA

Jeżeli nie ma pewności który z certyfikatów jest certyfikatem domeny, a który certyfikatem pośredni, można zdekodować otrzymane certyfikaty (na przykład korzystając ze strony https://www.sslshopper.com/certificate-decoder.html). W zdekodowanym polu "Common Name" dla certyfikatu domeny powinna widnieć nazwa wybranej domeny.

 

Sprawdzanie certyfikatu

Sprawdzanie certyfikatu

Krok 8. 

Po zakończonej instalacji certyfikatu, należy odpowiednio zmodyfikować aplikację znajdującą się na domenie z zainstalowanym certyfikatem, aby cały ruch na stronie odbywał się poprzez protokół HTTPS. 

 

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy Bright Group Sp. z o.o.