Nowoczesny i przyjazny hosting

Przeprowadzanie cesji domeny

Aby przeprowadzić transfer domeny należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.

Zaloguj się do Panelu Klienta konta, na którym znajduje się odpowiednia domena, a następnie przejdź do edycji ustawień tej domeny. Tam należy kliknąć w link "pobierz" znajdujący się w linii "Kod e-cesji". Po potwierdzeniu chęci otrzymania kodu, zostanie on przesłany na autoryzowany adres e-mail Abonenta podany podczas rejestracji.

 

Pobieranie e-cesji

Pobieranie e-cesji

Kod e-cesji służy tylko do transferu domeny pomiędzy klientami naszego serwisu. W przypadku, kiedy domena jest transferowana z lub do naszego serwisu, należy posłużyć się kodem AuthInfo. W naszym serwisie taki kod można uzyskać poprzez zgłoszenie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z autoryzowanego adresu Abonenta podanego podczas rejestracji. Z otrzymanem kodem AuthInfo można w dalszych krokach postępować analogicznie jak w przypadku kodu e-cesji.

Krok 2. 

Zaloguj się do Panelu Klienta konta, do którego ma zostać przypisana domena. Przejdź do zakładki "Transfer / cesja" znajdującej się w sekcj "Domeny", a nastepnie kliknij w link "Dodaj nowe".

 

Dodawanie domeny

Dodawanie domeny

Krok 3. 

W polu podaj nazwę domeny wraz z kodem e-cesji w formacie "nazwa domeny" "kod e-cesji". W przypadku transferu więcej niż jednej domeny, należy je podawać od nowej linii.

 

Wpisywanie domen

Wpisywanie domen

Krok 4. 

Po zatwierdzeniu wykonania cesji, na adres e-mail obecnego właściciela domeny oraz na adres nowego właściciela, zostanie przesłany link z potwierdzeniem transferu. Link należy otworzyć i zatwierdzić zmiany z obu kont. Należy również pamiętać o zaznaczeniu check-boxa nad przyciskiem "Potwierdzam". Po zatwierdzeniu cesji po obu stronach, należy odczekać około 1 godziny, aby zmiany weszły w życie.

 

Potwierdzenie cesji

Potwierdzenie cesji

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy H88 S.A.