Nowoczesny i przyjazny hosting

Jak zalogować się na Konto hostingowe

Jako Reseller masz możliwość otwierania Panelu Serwera swoich Kont aby uzyskać dostęp do wszelkich opcji związanych z usługą hostingową tj. tworzenia domen, skrzynek e-mail, baz danych czy kont FTP.

Aby zalogować się na Konto nie musisz pamiętać jego hasła. Wystarczy w tym celu zalogować się do Panelu Serwera loginem i hasłem Resellera następnie skorzytać z opcji Lista Kont.

Opcja wyświetlająca listę Konto hostingowych Serwera Reseller

Opcja wyświetlająca listę Konto hostingowych Serwera Reseller

Nastepnie ujrzysz listę wszystkich utworzonych przez Ciebie Kont hostingowych. Należy teraz kliknąć w nazwę konta na które chcesz się zalogować.

Wybierz interesujące Cię Konto

Wybierz interesujące Cię Konto

Po kliknięciu w wybrane Konto zobaczysz nowe okno z interesującym nas przyciskiem Zaloguj jako XXX.

Zaloguj na wybrane Konto hostingowe

Zaloguj na wybrane Konto hostingowe

Po kliknięciu w przycisk ujrzysz wszelkie opcje dostępne na danym Koncie hostingowym - takie jak dodawanie kolejnych domen, skrzynek czy baz danych w takiej postaci w jakiej widzi je Twój Klient logując się do Panelu Serwera loginem i hasłem swojego Konta.

Pełne opcje Konta hostingowego

Pełne opcje Konta hostingowego

  

Pamiętaj

Wylogowując się przyciskiem Wyloguj z danego Konta hostingowego powrócisz do poziomu Resellera! Aby wylogować się całkowicie z Panelu Serwera należy ponownie użyć przycisku Wyloguj aby wylogowac się jako Reseller.

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy Bright Group Sp. z o.o.