Nowoczesny i przyjazny hosting

Tworzenie własnych serwerów DNS

Aby utworzorzyć własne serwery DNS, które będą przypisywane dla nowych użytkowników, należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.

Zaloguj się do Panelu Serwera konta Reseller i przejdź do opcji "Serwery nazw", która znajduje się w sekcji "Zaawansowane".

 

Wybranie opcji Serwery nazw

Wybranie opcji Serwery nazw

Krok 2.

Wpisz nazwy serwerów, które mają być przypisywane użytkownikom. Nazwy muszą być subdomenami posiadanej domeny. Zalecamy nazwy DNS w postaci: nsX.nazwa-domeny.sufix .

 

Wpisywanie własnych DNS

Wpisywanie własnych DNS

Krok 3.

Zaloguj się do Panelu Serwera konta, do którego przypisana jest domena mająca pełnić rolę serwera nazw (jeśli nie jest jeszcze utworzona - dodaj ją do dowolnego subkonta), a następnie przejdź do opcji "Edycja strefy DNS" znajdującej się w sekcji "Domena".

 

Wybranie opcji Edycja strefy DNS

Wybranie opcji Edycja strefy DNS

Krok 4.

Dodaj nowe rekordy A, które będą rozwiązywać nazwy dodanych serwerów DNS na adresy IP standardowych serwerów DNS Futurehost. Aby to zrobić, odnajdź pole dodające rekord A, po lewej stronie wpisz prefix subdomeny, a po prawej stronie adres jednego z serwerów nazw Futurehost. Następnie dodaj kolejny rekord wpisując drugi z prefixów oraz adres IP kolejnego serwera DNS Futurehost.

 

Dodawanie nowych rekordów A

Dodawanie nowych rekordów A

Aby sprawdzić jakie adresy IP przypisane są do serwerów nazw można na przykład skorzystać z polecenia "ping" wpisując w konsolę: ping ns1.futurehost.pl

Krok 5.

Jeżeli utworzone serwery nazw mają być również przypisane do domeny, na której się znajdują, wymagane są również tzw. glue-recordy. W przypadku potrzeby utworzenia takich rekordów skontaktuj się z BOK serwisu w którym zarejestrowana jest Twoja domena. Glue rekordy powinny wskazywać na adresy IP: 91.200.184.195 oraz 91.219.210.15.

Krok 6.

Po utworzeniu glue-recordów zaloguj się do Panelu Klienta, do którego przypisana jest domena pełniąca rolę serwera nazw, a następnie przejdź do Ustawień domeny. Zaznacz opcję "Zewnętrzny serwer w innej firmie" i w polach "DNS" wpisz nazwy DNS utworzonych w odpowiedniej domenie. Po wpisaniu adresów zapisz zmiany. W przypadku posiadania domeny w innym serwisie, należy tam wykonać analogiczne zmiany.

 

Przekierowanie domeny na nowe DNS

Przekierowanie domeny na nowe DNS

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy Bright Group Sp. z o.o.