Nowoczesny i przyjazny hosting

Migracja aplikacji opartych na silniku Wordpress

Aby dokonać migracji aplikacji opartej o silnik Wordpress należy wykonać następujące kroki:

Krok 1.

Za pomocą klienta FTP pobierz z serwera wszystkie pliki witryny na dysk (podczas połączenia jako host wpisz główną domenę przypisaną do konta, użytkownik oraz hasło takie jak do Panelu Serwera) .

 

Ustawienia połączenia FTP

Ustawienia połączenia FTP

Krok 2.

Korzystając ze strony pma.futurehost.pl otwórz bazę przypisaną do migrowanej aplikacji.

 

Ekran logowania phpMyAdmin

Ekran logowania phpMyAdmin

W przypadku braku danych logowania, można je sprawdzić przechodząc do katalogu aplikacji i otwierając plik wp-config.php .

 

Podgląd danych dostępowych do bazy

Podgląd danych dostępowych do bazy

Krok 3.

Kliknij na nazwę bazy danych po lewej stronie (powinna rozwinąć się lista tabel w bazie), a następnie wybierz opcję "Export".

 

Eksportowanie bazy danych

Eksportowanie bazy danych

Krok 4.

Zostaw wszystkie domyślne ustawienia, kliknij przycisk "Go" i pobierz bazę danych na komputer.

 

Eksportowanie bazy danych

Eksportowanie bazy danych

Krok 5.

Zaloguj się do Panelu Serwera, w którym znajduje się domena na którą ma być zmigrowana aplikacja, wybierz opcję "Utwórz nową bazę" w sekcji "Bazy danych", a następnie podaj dane dla nowej bazy, z której będzie korzystała migrowana aplikacja. Po kliknięciu "Utwórz" pokaże się okno z podsumowaniem wprowadzonych informacji. Zanotuj wyświetlone informacje.

 

Tworzenie nowej bazy danych

Tworzenie nowej bazy danych

Krok 6.

Korzystając ze strony pma.futurehost.pl zaloguj się do utworzonej bazy, kliknij jej nazwę po lewej stronie i wybierz opcję "Import". Następnie wskaż pobrany wcześniej plik bazy danych na dysku i klknij "Go". Baza zostanie zaimportowana.

 

Importowanie bazy danych

Importowanie bazy danych

Krok 7.

Przejdź do folderu na lokalnym dysku, gdzie znajdują się pobrane pliki witryny i edytuj plik wp-config.php. Odnajdź zaznaczone stałe i edytuj ich wartości, aby zawierały dane dla nowej bazy.

 

Edytowanie danych dostępowych

Edytowanie danych dostępowych

Krok 8.

Za pomocą klienta FTP wgraj pliki witryny do odpowiedniego katalogu pod nową domeną.

© Wszelkie prawa zastrzeżone przez Futurehost.pl. Futurehost.pl jest marką firmy H88 S.A.